Service Update, February 2018 / Diweddariad Gwasanaeth, Chwefror 2018

This email was dispatched to active registered users on Monday 5th February:

 

Dear User

Following the completion of the HPC Wales project in July 2015, the Supercomputing Wales project is now fully established and operational. As part of this new project, the services currently offered under the HPC Wales banner (as deployed some 5 years ago), plus those of the Cardiff Raven service, will be replaced by new systems.

Please find attached an important update on the HPC Wales/Supercomputing Wales services, including specific requirements for users of the existing systems in relation to the migration of data and services to the new infrastructure.

If you do have any questions or would like additional information, then please do not hesitate to get in touch with us via the User Portal (http://portal.hpcwales.co.uk) or enquires@supercomputing.wales email address.

Kind regards

The Supercomputing Wales Team

 

Annwyl Ddefnyddiwr

Yn dilyn cwblhau prosiect HPC Cymru ym mis Gorffennaf 2015, mae prosiect Uwchgyfrifiadura Cymru bellach wedi’i sefydlu’n llawn ac yn weithredol. Fel rhan o’r prosiect newydd hwn, bydd systemau newydd yn disodli’r gwasanaethau a gynigir dan faner HPC Cymru ar hyn o bryd (fel y’u gosodwyd tua 5 mlynedd yn ôl) ynghyd â gwasanaeth Raven yng Nghaerdydd.

Wedi ei atodi mae diweddariad bwysig am wasanaethau HPC Cymru/Uwchgyfrifiadura Cymru, gan gynnwys gofynion penodol ar gyfer defnyddwyr y systemau presennol mewn perthynas â mudo data a gwasanaethau i’r isadeiledd newydd.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch yn ddi-oed â ni drwy y Porth Defnyddwyr (http://portal.hpcwales.co.uk) neu’r cyfeiriad ebost ymholiadau@uwchgyfrifiadura.cymru.

Cofion cynnes

Tîm Uwchgyfrifiadura Cymru

 

 

Service Update, February 2018 – Diweddariad Gwasanaeth, Chwefror 2018